FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo

Eo an-dalam-panatsaràna ny tranokala!

Isaorana sahady hianao noho ny faharetana.
Mangataka ny hitondràna amin-bavaka hatrany ny asa fanatsaràna.
Ho tahian’i Jesoa anie isika!

— Ny ekipa teknika